کاسه

  • کاسه کاغذی باگاس نیشکر زیست تخریب پذیر یکبار مصرف

    کاسه کاغذی باگاس نیشکر زیست تخریب پذیر یکبار مصرف

    سازگار با محیط زیست: ساخته شده از باگاس نیشکر که آن را زیست تخریب پذیر و 100% کمپوست پذیر می کند.این محصولات می توانند بدون آسیب رساندن به محیط زیست تجزیه شوند.در صورت دفع بدون باقی ماندن باقیمانده قابل مشاهده یا سمی، به طور طبیعی به مواد آلی غنی از مواد مغذی تبدیل می شود.