اخبار شرکت

  • کمبود ظروف خالی چین برطرف می شود

    راهنما: قابل درک است که در سال 2020 ، میزان بار ملی بندر 14.55 میلیارد تن و میزان تولید کانتینر بندری 260 میلیون TEU خواهد بود. میزان بار محموله بندری و ظرفیت تولید کانتینر در جهان رتبه اول را دارند. "تولید کنندگان کانتینر کشور من ...
    ادامه مطلب
  • غذای سالم بخور! و صنعت پذیرایی نیز باید سالم باشد!

    اخیراً ، اداره بازرگانی شهرداری "اطلاعیه انجام یک کار خوب در صنعت پذیرایی در سال 2021" (از این پس "اطلاعیه" نامیده می شود) را صادر کرد ، که سیاست سیاست شهر ما را برای تشویق و ارتقا promote توسعه صنعت پذیرایی ...
    ادامه مطلب